Počasí Dnes °C
GIS
Úvodní stránka > GIS > Mapová aplikace Riziková zařízení
Mapová aplikace

Mapová aplikace Riziková zařízení

27. 2. 2013

Mapová aplikace, která mapuje výskyt nebezpečných chemických látek v kraji - http://geoportal.kraj-lbc.cz/rizikova-zarizeni. Na tvorbě aplikace se průběžně podílejí instituce, které mají ve své náplni dozor nad subjekty používajícími nebezpečné chemické látky. Jsou to odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Mapová aplikace zobrazuje ta zařízení, která nakládají s nebezpečnými chemickými látkami ve smyslu zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. K jednotlivým zařízením jsou k dispozici informace o poloze, kontakty, výpis z obchodního rejstříku a v neposlední řadě údaje o množství skladovaných látek. Pokud toto množství přesahuje 2% limitu stanoveného zákonem 59/2006 Sb., je vždy uveden název konkrétní nebezpečné látky, její množství, klasifikace dle zákona 59/2006 Sb. a nebezpečné vlastnosti, resp. kódy výstražných symbolů dle zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích včetně platné evropské legislativy. Dále je uveden seznam protokolů o nezařazení či jiných dokumentů a data kontrol provedených jednotlivými orgány. 

Ing. Košková Irena
irena.koskova@kraj-lbc.cz
485 226 412 / 739 541 626

rss

Zpracovávám...