Počasí Dnes °C
GIS
Úvodní stránka > GIS > Prezentace GIS Libereckého kraje

Prezentace GIS Libereckého kraje

Pro setkání pracovníků GIS krajských úřadů ČR odbory KULK připravili prezentaci o svém geografickém informačním systému.
Prezentace příkladů využití GIS LK na odborech Krajského úřadu Libereckého kraje:

-  úvodní prezentace o GIS Libereckého kraje GIS_Libereckeho kraje.pdf   

prezentaci odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí  najdete na stránkách Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje

http://iszp.kraj-lbc.cz  - (poslední odrážka -  Prezentace GIS odboru)

prezentace odboru dopravy - Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje

 vyuzitiGIS_LK_OdborDopravy.pdf

-  prezentace odboru hospodářského a regionálního rozvoje - Zajištění digitální mapy pro německé a české území Euroregionu Nisa vyuzitiGIS_LK_OdborHospRegRozvoje.pdf         

-   prezentace odboru školství , mládeže, tělovýchovy a sportu  - Využití GIS pro potřeby plánování vzdělávací soustavy vyuzitiGIS_LK_OdborSkolstviMladezeTelSportu.pdf           

Pro akci Den GIS, která se konala ve dnech 14.-16.11.2007 v Krajské vědecké knihovně v Liberci (podrobnější informace Den GIS 2007 v Liberci ), byly pracovníky odborů Krajského úřadu Libereckého kraje pro stanoviště Mapové úlohy Libereckého kraje připraveny tématické úlohy.
Tyto modelové úlohy, jejichž cílem je ukázat možnosti využití mapových úloh Libereckého kraje, si mohou zájemci prohlédnout - Stanoviste_Map_ulohy_LK .pdf . K jejich řešení využijte http://www.kraj-lbc.cz/mapy

Zpracovávám...