Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Detail

Detail

Ocenění pro Dny GIS Liberec

27.02.2013  /    Dny GIS Liberec zaznamenaly velký úspěch. Jako o jedinečné akci o nich  obsáhle    informuje odborný geografický měsíčník Arc Watch. Přečtěte si: http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/0213/students-celebrate-gis-day-...

Mapová aplikace Riziková zařízení

27.02.2013  /  M apová aplikace, která mapuje výskyt nebezpečných chemických látek v kraji -   http://geoportal.kraj-lbc.cz/rizikova-zarizeni . Na tvorbě aplikace se průběžně podílejí instituce, které mají ve své náplni dozor nad subjekty používají...

ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÉHO KRAJE

17.12.2008  /  ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÉHO KRAJE Během října 2008 odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje vydal specializovaný regionální atlas pokoušející se o ucelené zpracování tématu životní prostředí v ro...

GISDAY 2008

17.12.2008  /  Dny GIS 2008 Dny geografických informačních systémů s mottem "mapy na vlastní kůži" se konaly ve dnech 12. až 14. listopadu 2008 v prostorách Krajské knihovny v Liberci. Zprávu z nich naleznete  ZDE (dokument PDF, 1.1 MB). Webové str...

Proběhl další ročník Dne GIS

20.11.2006  /  Ve dnech 15. až 16. listopadu se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila akce u příležitosti konání mezinárodního dne GIS. Den GIS je pořádán celosvětově a jeho cílem je rozšířit povědomí o geografických informačních systém...

Den GIS pro veřejnou správu

20.11.2006  /  Den GIS pro veřejnou správu  Seminář pro obce, organizovaný odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, měl program plně přizpůsoben nově vznikající povinnosti obcí s rozšířenou povinností - pořizování územně analytických ...

GISDAY 2006 - sekce pro obce

31.10.2006  /  Souběžně s akcí určenou pro školy bude probíhat sekce, určená pro pracovníky z obcí. Bližší informace naleznete na stránkách Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje

Den GIS 2006

30.10.2006  /  Stejně jako v minulých letech i letos pořádá Liberecký kraj akci u příležitosti celosvětových oslav dne GIS. V letošním roce bude akce zaměřena na žáky a studenty základních a středních škol a uskuteční se ve středu 15. listopadu 2006 v budově krajs...

Nová data ČÚZK určená ke sdílení

11.07.2006  /  GIS Libereckého kraje má k dispozici nová data od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která je rovněž možno užít pro potřeby sdílení mezi krajským úřadem a obcemi, zpracovateli a nově také stavebními úřady. Nově byly pořízeny následující ...