GIS

Úvodní studie GIS krajů

Geografický informační systém krajů – Typová úvodní studie
Typová úvodní studie GIS krajů je projektem, který je zastřešen Ministerstvem vnitra, Ministerstvem informatiky a Asociací krajů ČR, a byla pořízena v roce 2003. Jedná se o koncepční dokument zaměřený na problematiku GIS na krajských úřadech. Řešitelem projektu je firma Hydrosoft Praha (nyní T-Mapy). Vedením projektu za Asociaci krajů ČR byla pověřena subkomise geoinformatiků GIS-K.

 

Cíle studie:

-     analýza prostředí centrální správy, úřadů samosprávy (na úrovni krajů, magistrátů, měst, obcí) a dalších složek veřejného i soukromého sektoru z pohledu GIS

-     návrh řešení za oblast datové základny, architektury systému s návazností na systémové a aplikační SW vybavení, oblast lidských zdrojů a oblast řízení

-     zabránit opakování systémových chyb v budování GIS ve veřejné správě v 90. letech

 

Výstupy studie:

-     průřezový pohled na datovou základnu GIS krajského úřadu

-     návrh architektury systému

-     systémová a organizační opatření k zajištění GIS

-     návrh realizačních projektů

-     návrh definice nepodkročitelného standardu služeb GIS v úrovni krajů

 

Separát Úvodní studie GIS krajů  (PDF 0,6 MB)