GIS

Metodika sdílení dat

Jednou z důležitých aktivit v práci s GIS je spolupráce s městy a obcemi. GIS se může stát výrazným společným dílem s možností vzájemného sdílení dat. K tomuto sdílení však může dojít až po jasném definování obecných podmínek platných pro všechny zúčastněné subjekty. 
Proto byla vypracována metodika "Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi", jež je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím konkrétních nástrojů a pomocí nich zajistit realizaci tohoto procesu v prostředí státní správy a samosprávy Libereckého kraje.  Metodika sdílení dat (1,5 MB)