GIS

Koncepce GIS Libereckého kraje

Do roku 2003 probíhala tvorba geografického informačního systému Libereckého kraje po linii pořizování územního plánu velkého územního celku a od roku 2003 se rozšiřuje jeho implementace i na ostatní odbory. S příchodem specialistů GIS na jednotlivé odbory začalo pořizování dalších datových sad do GIS Libereckého kraje a zároveň s tím vytváření nových autonomních jednotek bez vzájemných komunikačních vazeb a vzájemné koordinace. Činnost v rámci GIS tak nepodléhala žádným pravidlům a tento stav byl dlouhodobě neudržitelný.

Pro stanovení pravidel a směru rozvoje GIS Libereckého kraje vypracoval odbor informatiky po konzultaci s ostatními odbory "Funkční rámec GIS Libereckého kraje" stanovující základní pravidla pro fungování a rozvoj GIS Libereckého kraje.

Funkční rámec GIS Libereckého kraje (233 kB)
Přílohy:
Struktura informačního systému GIS G4 LK v závislosti na informačním systému Libereckého kraje (185 kB)
Schéma organizační struktury KÚ LK ve vztahu k základním geografickým úlohám a související legislativě (320 kB)
Návrh rozvoje GIS Libereckého kraje (162 kB)
Organizační schéma - vztah odborů k Pracovní skupině GIS (147 kB)
Struktura Pracovní skupiny GIS (117 kB)