GIS

Sdílení geografických dat

Značná část lidských rozhodnutí je ovlivněna prostorem nebo prostorovou situací. Je těžké nalézt příklady čistě neprostorových rozhodnutí; dokonce i rozhodnutí o osobách jsou ovlivněny prostorovými souvislostmi. Z toho také vyplývá důležitost geografických informací (geografických dat). V současnosti ale nejsou prostorové informace při většině případů rozhodování přímo dostupné, a proto se ani nepoužívají, což vede k vyššímu využívání zdrojů a redukci efektivity. Souhrnně můžeme říci, že kvalita rozhodnutí je přímo závislá na konkrétních geografických informacích. Ke zvýšení dostupnosti geografických informací výrazně přispívá právě sdílení dat. 
Z pohledu Krajského úřadu Libereckého kraje se jeví důležité především předávání informací (geografických dat) mezi krajem a obcemi.Za tímto účelem byla proto vypracována metodika sdílení dat (1,5 MB). 
 

Zájemce o data geografického informačního systému Libereckého kraje může zažádat o data emailem nebo písemně. Zájemce by měl být zástupce veřejné správy případně zpracovatel projektu apod. Správce rozhodne o relevantnosti účelu žádosti, pro který žadatel data potřebuje, příjem žádosti potvrdí a dle licenčních podmínek vztahujících se k datům žádost vyřídí. Předání dat  proběhne osobně předáním CDROM s daty a projednáním a podepsáním Protokolu o předání, ve kterém se žadatel zaváže k dodržení podmínek užití datové sady.


Ukázka datových sad KÚLK určených ke sdílení 

POSTUP ŽÁDOSTI O DATA GIS LK
Seznam datových sad KÚLK určených ke sdílení
Datové sady z oblasti životního prostředí určené ke sdílení
Formulář žádosti o data GIS Libereckého kraje
 

Seznam a správci údajů o území (sledovaných jevů), které Krajský úřad Libereckého kraje poskytuje ve smyslu zák.  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu pro potřeby obecních ÚAP najdete na stránkách odboru Odbor územního plánování a stavebního řádu  pod odkazem » Územní plánování »  Aktuality z ÚP .