GIS

Slovník pojmů a zkratek


Slovník pojmů a zkratek obsahuje nejdůležitější údaje vyskytující se v dokumentech a pracovních materiálech GIS Libereckého kraje.

Slovník vychází z následujících zdrojů:
*       Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický: Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovistostí
**      Ústav územního rozvoje: Slovník územního plánování
***     T-mapy, Hydrosoft Praha: Geografický informační systém krajů - Typová úvodní studie
****    Liberecký kraj: Funkční rámec GIS Libereckého kraje
*****   Liberecká IS: Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi
******  ostatní zdroje