Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

G

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

geodézie

vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjišťuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů **

 

geografická data (geodeta)

data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi *

počítačově zpracovatelná forma informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi *

data identifikující geografickou polohu a charakteristiky přírodních a antropogenních jevů a hranic mezi nimi *

 

geografická informace (geoinformace)

informace týkající se jevů implicitně nebo explicitně přidružených k místu vztaženému k Zemi *

znalost získaná jako výsledek syntézy, analýzy nebo integrace geografických dat *

specifický případ prostorové informace *

 

geografická úloha

úloha využívající geografická data a informace ******

 

geografický informační systém (GIS)

organizovaný soubor počítačového hardware, software geografických údajů a personálu určený k efektivnímu sběru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a zobrazování všech geograficky vztažených informací **

informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi *

funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa *


geografie

věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi; významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prostředím; vědní obor, který zkoumá a vysvětluje geosféru a její složky **

 

geoinformatika
specifická část informatiky zabývající se geodaty, geoinformacemi a geografickými informačními systémy *

interdisciplinární oblast na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá přírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku, fungování apod.) pomocí modelování *

 

geoprvek

modelový obraz lokalizovatelného reálného objektu, který je dále nedělitelný na jednotky, entity téhož druhu; geoprvek má složku geometrickou (dimenze euklidovského prostoru, metrické a topologické vlastnosti) a popisnou (na poloze nezávislé informace, atributy) **

rozeznáváme geoprvky: bod, linie, plocha **

 

GIS

geografický informační systém ******

 

GIS G4 LK

označení geografického informačního systému Libereckého kraje ****

 

grafické zobrazení

reprezentace geografické informace pro potřebu lidí *