Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

A

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

administrativní hranice

čára na mapě vyjadřující a ohraničující správní jednotky různých druhů a stupňů (hranice státní, krajská apod.) *

 

adresa
v reálném světě popis polohy objektu reálného světa *

znak nebo skupina znaků, určující registr, část paměti nebo jiný zdroj dat či místo jejich určení *

    

aktualizace

proces revize existující informace a její doplnění novou informací v souladu se změnami v reálném světě, který zobrazuje *


aktualizace mapy

jednorázové uvedení obsahu už vyhotovené mapy nebo kartografického díla do souladu se skutečností ke stanovenému datu *


aktuálnost mapy

soulad obsahu kartografického díla se současným skutečným stavem v území *


analogová data

data zobrazená fyzikální veličinou, jejíž hodnota je přímo úměrná datům nebo jejich vhodné funkci (jde zejména o vyjádření mapou, leteckým snímkem resp. jiným obrazovým záznamem) *


analogová mapa

grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.) *


aplikace
manipulace a zpracování dat na podporu požadavků uživatele *

použití počítačového informačního systému, jež může být vícekrát opakováno s různými daty *

aplikační vybavení klientského pracoviště pracující přímo s geografickými daty nebo jejich odvozeninami ***

ArcCatalog

prostředek pro organizaci a správu dat uživatele ***

 

ArcEditor

jeden z produktů ArcGIS, má plnou funkcionalitu ArcView a navíc rozšířené editační možnosti pro coverage a geodatabáze ***

 

ArcExplorer

volně šiřitelná prohlížečka geografických dat ***

 

ArcGIS

softwarová produktová řada ***

 

ArcIMS

aplikace poskytující mapové a metainformační služby a nástroje pro jejich správu ***

 

ArcInfo

jeden z produktů ArcGIS, rozšiřuje možnosti ArcView i ArcEditoru o rozšířené prostorové operace ***

 

ArcMap

centrální aplikace použitelná pro všechny mapově orientované úlohy ***

 

ArcReader

volně šiřitelná prohlížečka mapových kompozic konvertovaných do speciální publikační podoby ***

 

ArcSDE

aplikační server zabezpečující ukládání a správu prostorových dat v databázovém systému a zajišťuje jejich dostupnost klientským aplikacím ***

 

ArcToolbox

jednoduchá aplikace zpřístupňující nástroje GIS používané pro prostorové operace ***

 

ArcView

jeden z produktů ArcGIS, poskytuje rozsáhlé nástroje pro tvorbu map, získávání informací z nich a rovněž jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace ***

   

archiv dat

kolekce dat, která se aktuálně nepoužívají a neudržují nebo zřídka zpřístupňovaná data *

 

atribut

vlastnost popisující geometrickou, topologickou, tématickou nebo jinou charakteristiku entity *

na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru **

   

atributová data (popisná)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *


atributová tabulka

tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribut *