Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

P

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

parcela
pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem *

 

pixel
dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém dvojrozměrném rámci *

nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze nezávisle přiřadit barvu nebo intenzitu (šedi) *

 

plocha
ohraničené spojité dvojrozměrné geometrické primitivum, které je vymezeno jednou vnější neprotínající se hranicí a žádnou nebo více nesoustřednými a neprotínajícími se vnitřními hranicemi *

geografický jev reprezentovaný sadou spojitých dat (např. výšek nebo teploty vzduchu) *

prostor ohraničený uzavřenou linií – tj. linií, ve které žádný z koncových bodů jejích úseček není volný – a je určený právě jedním definičním bodem **

ohraničující linie (polygon) je tvořena z prvků jedné třídy, skupiny nebo podskupiny **

 

plotr
výstupní jednotka, která dvojrozměrně zobrazuje grafické údaje ******

zařízení produkující kopii obrazu vpočítači na papíru nebo fólii ******

 

polygon
dvojrozměrné geometrické primitivum popsané jednou vnější hranicí a jednou nebo více vnitřními hranicemi *

 

popisná data (atributová)

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů *

 

prostorová data

data o poloze, tvaru a vztazích mezi jevy reálného světa, pamatovaná zpravidla ve formě souřadnic a topologie *

 

prostorová informace

informace o lokalizovatelných jevech reálného světa *

 

provozní datový model

datový model pro správu a administraci neuzavřených datových sad ****

 

převod dat (konverze)

převod dat z jistého formátu do jiného při zachování jejich původního obsahu *