Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

R

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

rasterizace
proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy *  

proces je vždy provázen nevratnou ztrátou informace *

 

rastr
datová struktura založená na buňkách uspořádaných do řádek a sloupců, kde hodnota každé buňky reprezentuje hodnotu jevu *

rastr je typem mříže *

tato struktura se obvykle používá k uchovávání obrazových dat *

 

rastrová data

prostorová data vyjádřená formou matice buněk nebo pixelů *

 

rastrová mapa

mapa založená na rastrovém datovém modelu *

 

referenční data

data referenčního mapového podkladu ******

 

referenční mapový podklad

mapové dílo, jehož obsah (zejména polohopisná složka) determinuje svou geometrií (souřadnicemi lomových bodů kresby) příslušné vrstvy GIS, a to při striktním pojetí do té míry, že z tohoto podkladu vycházející geometrie může, resp. má mít v odůvodněných případech přednost před geometrií jinak přesnější ***

 

referenční rozhraní

referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy se rozumí souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku **

 

relační databáze

báze dat uspořádaná a zpřístupňovaná na základě relací *

 

rozlišení
minimální vzdálenost mezi dvěma nezávisle měřenými nebo vypočítanými hodnotami, které mohou být odlišeny měřením nebo použitou analytickou metodou *

počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při zobrazování nebo tisku *


ruční digitalizace

metoda digitalizace, při níž operátor pohybuje kurzorem po mapě (grafické předloze) umístěné na desce digitizéru (tabletu) *