Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

GIS

V

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Z

vektorová data

data reprezentovaná geometrickými primitivy *

polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod. *

 

vektorová mapa

mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty *

 

vizualizace
způsob viditelné grafické reprezentace numerických dat nebo způsob velmi přesvědčivé grafické reprezentace méně srozumitelných grafických dat *

 

vrstva
tématicky úzce vymezená sada prostorových dat týkajících se jednoho tématu nebo majících společný atribut, vztažená k jednotnému souřadnicovému systému, který umožňuje integraci s jinými vrstvami, společnou analýzu a prezentaci *

 

výměnný formát dat

kódový záznam dat, který se používá k přenosu mezi jednotlivými programy nebo zařízeními *