GIS

POSTUP PŘI SDÍLENÍ DAT

POSTUP ŽÁDOSTI O DATA GIS LK

Upozornění: Od 1. 1. 2017 je poskytování dat žadatelům pozastaveno až do odvolání. Liberecký kraj není v současné době oprávněn poskytovat data ZÚ. O obnovení služby poskytování dat budeme informovat na této stránce.


1. zájemce o data GIS LK si vybere data ze seznamu Seznam datových sad KÚLK určených ke sdílení v případě zájmu o data z oblasti životního prostředí postupuje dle pokynů informačního systému životního prostředí iszp 
2. vyplní formulář Formulář žádosti o data GIS Libereckého kraje
3. zašle formulář elektronicky nebo písemně:
    elektronicky na adresu:  info.gis@kraj-lbc.cz
    písemně na adresu:        Krajský úřad Libereckého kraje
                                        Odbor informatiky
                                        U Jezu 642/2a
                                        461 80  Liberec 2
4. po obdržení vyplněného formuláře proběhne příprava příslušných dat a žadatel bude informován o možnosti jejich převzetí.
5. data je nutno přebrat osobně, při převzetí žadatel svým podpisem Protokolu o předání a nakládání s datovou sadou odsouhlasí veškeré podmínky užití příslušných dat.

Specielní nabídka pro obce - mapové služby ČÚZK, data ČÚZK

Pro zpřístupnění mapových služeb poskytovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním  a při žádosti o data tohoto úřadu je platný výše uvedený postup v bodech 1-3 a poté:
4. po obdržení vyplněného formuláře proběhne příprava Protokolu o předání a nakládání s datovou sadou, jejímž podpisem žadatel odsouhlasí veškeré podmínky užití příslušných dat.
5. dále žadatel objedná příslušná data na Geoportálu ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz a jako „účel užití dat“ při vyplňování objednávky vypíše „ Na základě Protokolu ... s Krajským úřadem Libereckého kraje č.…“. Obec obdrží data přímo od ČR-Zeměměřičského úřadu, příslušné mapové služby zpřístupní do 2 pracovních dnů.    

v případě dotazu napište mail :  info.gis@kraj-lbc.cz nebo zavolejte na tel. 485 226 709