GIS

Prezentace GIS Libereckého kraje

Pro setkání pracovníků GIS krajských úřadů ČR odbory KULK připravili prezentaci o svém geografickém informačním systému.
Prezentace příkladů využití GIS LK na odborech Krajského úřadu Libereckého kraje:

-  úvodní prezentace o GIS Libereckého kraje GIS_Libereckeho kraje.pdf   

prezentaci odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí  najdete na stránkách Informačního systému životního prostředí Libereckého kraje

http://iszp.kraj-lbc.cz  - (poslední odrážka -  Prezentace GIS odboru)

prezentace odboru dopravy - Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje

 vyuzitiGIS_LK_OdborDopravy.pdf

-  prezentace odboru hospodářského a regionálního rozvoje - Zajištění digitální mapy pro německé a české území Euroregionu Nisa vyuzitiGIS_LK_OdborHospRegRozvoje.pdf         

-   prezentace odboru školství , mládeže, tělovýchovy a sportu  - Využití GIS pro potřeby plánování vzdělávací soustavy vyuzitiGIS_LK_OdborSkolstviMladezeTelSportu.pdf